Werkwijze

Sinds een paar jaar is het niet meer verplicht om een verwijsbriefje van uw huisarts of specialist te hebben om een afspraak te maken voor fysiotherapie. Alleen voor aandoeningen die voorkomen op de zogenaamde “lijst Borst” voor chronische aandoeningen, zoals bijv COPD en postoperatieve klachten, moet u nog wel een verwijsbriefje hebben.

Screening (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Indien u geen verwijsbriefje heeft volgt, voorafgaand aan de intake, een screening om vast te stellen of er tekenen zijn voor mogelijke ernstige aandoeningen. Indien hier aanwijzingen voor zijn, wordt dit met u besproken en wordt alsnog geadviseerd om uw huisarts te raadplegen.

Intake en onderzoek

De eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek.
De intake bestaat uit een vraag gesprek ter inventarisering van uw klachten en/of beperkingen. Na deze intake volgt een lichamelijk onderzoek waarbij uw klachten verder in kaart gebracht worden.

Behandelplan

Nadat de fysiotherapeut een beeld heeft gekregen van uw klachten en/of beperkingen kan een behandelplan opgesteld worden.

Behandeling

De fysiotherapeutische behandeling wordt gestart. Deze kan bestaan uit oefentherapie, massage of fysische therapie of een combinatie van deze behandelvormen.