Tarieven

Fysiotherapie en manuele therapie worden meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Uit de hoofdverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed voor patiënten jonger dan 18 jaar of voor chronische aandoening die voorkomen op  de “lijst Borst”.

Voor de chronische aandoeningen geldt dat de vergoeding uit de hoofdverzekering pas ingaat vanaf de 21e behandeling. Dus de eerste 20 behandelingen moeten vanuit uw aanvullende verzekering of als u deze niet heeft of niet volledig voldoet uit eigen zak betaald worden.

Wij hanteren de tarieven die contractueel vastgelegd zijn met uw verzekeringsmaatschappij. Deze kunnen onderling licht verschillen.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Niet-verzekerde tarieven Kosten
Zitting fysiotherapie € 32.15
Zitting manuele therapie € 42.15
Screening € 16.05
Intake en onderzoek na screening € 48.25
Intake en onderzoek na verwijzing € 48.25
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 64.35
Toeslag voor behandeling aan huis € 15.05
Korte rapporten € 32.15
Verband- en hulpmiddelen tegen kostprijs